újvári mária
Benkő Samu bibliográfia 1946-2009

 

       bibliográfiák  » Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
    év 1946 1947 1949 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1977-2005 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1989 1990 1991 1991-1994 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés
-   
  2001: 18 tétel lapozás: 1-18

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatomm

| könyvjelzőzöm


 


2. Tanulmányok

Gondolatok a könyvtárosságról. In: Gazdaságtörténet – könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára. – Budapest: A MTA Támogatott Kutatóhelyek irodája keretében, a BKÁÉ Gazdaságtörténeti Tanszéke mellett működő Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport kiadványa, 2001. – 25-36. – (Gazdaság- és Társadalomtörténeti kötetek 1.) Ld. még: Alkalmak és szavak. – 195-208; Könyv, könyvtár, könyvtáros. 11(2002). 11:18:27.

Helyzettudat és történelmi cselekvés. In: Akadémiai műhely. Közgyűlési előadások. 2000. május: Millennium az Akadémián. Szerkesztőbizottság: Beck Mihály, Glatz Ferenc, Hámori József, Ritoók Zsigmond. Kötet 1. – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2001. – 141-147.

3. Kisebb írások, cikkek

A hetvenöt éves Korunk köszöntése. Korunk. 12(2001). 4:59-65. Ld. még: Alkalmak és szavak. Tanulmányok, előadások, beszélgetések, vallomások, búcsúztatások. – 271-279.

A létrehozható teljesség. Tisztelgés Wabrosch Géza emléke előtt. Elhangzott 2001. november 15-én Wabrosch Géza orvosprofesszor, a Gróf Mikó Imre Alapítvány kuratóriumi tagja emléktáblájának avatásán, a Budapesti Szent János Kórház Urológiai-Sebészeti Osztályán. Magyar Urológia. 13(2001). 4:396-398. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 119-122.

Az igaz ember pedig hitből él (Róm. 1, 17.): Kerekasztal-beszélgetés a reformációról a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 2001. október 31-én, szerda délután 5 órakor, a Reformáció Ünnepe alkalmából. Résztvevők: Benkő Samu művelődéstörténész, Bolyki János teológus, Szabó András irodalomtörténész, Tőkéczki László történész. A beszélgetést vezeti: Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész. Petőfi Irodalmi Múzeum. A Reformáció Ünnepe, 2001. október Szerkesztette: Thuróczy Gergely. – Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum: 2001. – 11-12; 14; 18; 21-23.

Baranyai Decsi Csimor János emlékezete. Erdélyi Múzeum. 63(2001). 3-4:1-2.

Bolyai János. Magyar Református Nevelés. 1(2001). 3:4-5.

EME-kiadványok. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadványai 1991-2001. Jubileumi kiállítás Kolozsvárott 2001 októberében, Budapesten 2001 novemberében. Kolozsvár 2001. c. kiállítási katalógus előszava. Lásd még: Kiadványaink...[Megnyitó beszéd]. In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadványai 1991-2001. Jubileumi kiállítás Kolozsvárott 2001 októberében Budapesten 2001 novemberében. - Kolozsvár: Kiadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2001. – 3; Szabadság. 13(2001). 245:2; Monológ alkonyatban. – 162-163.

Kányádi Sándor. In: Magyar Örökség: Laudációk könyve 1995-1999. –298-300. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 339-340.

Kós Károly. In: Magyar Örökség: Laudációk könyve 1995-1999. – 148-151. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 333-335.

Kolozsvár polgári intézményeinek kezdetei. In: Kolozsvár 1000 éve: a 2000. október 13-14-én rendezett konferencia előadásai: szerkesztette Dáné Tibor Kálmán, Egyed Ákos, Sipos Gábor, Wolf Rudolf. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület; Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, 2001. - 172-178.

Papi múlt? In: Historia manet. Volum omagial Demény Lajos Emlékkönyv 75. Editori-szerkesztette: Violeta Barbu, Tüdős S. Kinga. – Bucureşti-Cluj: Editura Kiterion, 2001. - 25-28.

Szabó T. Attila nyelvészeti munkásságának eredménye, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. In: Magyar Örökség: Laudációk könyve 1995-1999. - 125-127. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 331-332.

Szép, hosszú élet reménysége. In: Gyógyító évtized: [a Segítő Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány]. Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András, Obál Ferenc. – Budapest: Segítő Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány, 2001. - 118-121. Ld még: Monológ alkonyatban. – 259-263.

4. Szerkesztett munkák, előszók, utószók, forráskiadás

Magyar Örökség. Laudációk könyve 1995-2000. Szerkesztette Farkas Márta. Budapest: Magyarországért Alapítvány, 2001. [Tartalmazza Benkő Samu laudációit: Szabó T. Attila (125-127); Kós Károly (148-151); Csendes Zoltán és Szabédi László (250-253); Kányádi Sándor (298-300); Benda Kálmán (470-473).]

9B. Benkő Samu válaszol

Arasznyi karácsonyfa – egyetlen gyertyával... Benkő Samu történész válaszol Ablonczy László kérdéseire. 1-4. Reformátusok Lapja. (Bp.). 44(2000). 52-53:5; 45(2001). 1:5; 45(2001). 2:4. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 313-326.

10. A Benkő Samuról szóló irodalom

A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja 2001. Szerkesztők: Glatz Ferenc, Burucs Kornélia. Budapest: MTA, 2001. – 161-162.

Benkő Samu: A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2000-ben.[Vekerdi László laudációja]. Hitel. 14(2001). 1:27-28.

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék