újvári mária
Benkő Samu bibliográfia 1946-2009

 

       bibliográfiák  » Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
    év 1946 1947 1949 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1977-2005 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1989 1990 1991 1991-1994 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés
-   
  1976: 13 tétel lapozás: 1-13

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatomm

| könyvjelzőzöm


 


1. Önálló kötetek

Confesiunile lui Bolyai János: monografie. În româneşte de Aurora-Eugenia Moga. Bucureşti: Editura Kriterion,1976. – 2f.,312 p.; 1 portré – (Biblioteca Kriterion).

Ismertetések 
  • ***: Benkő Samu: „Confesiunile lui Bolyai János”. = Contemporanul. (1977). 17(1590):10.
  • Banu, Ion: Cugetarea socială utopic-critică a lui János Bolyai. = Revista de filozofie. 25(1978). 111-113.
  • Crohmălniceanu, Ov.S.: Matematică şi literatură. = Flacăra. 26(1977). 12(1137):9.
  • Titel, Sorin: Confesiuni. = România Literară. 10(1977). 14:9.

125. Szemiotika. [Jurij Szergejevics Sztyepanov könyvéről]. Utunk. 31(1976). okt.15:6. Ld. még: A helyzettudat változásai. – 391-392.

3. Kisebb írások, cikkek

II. Rákóczi Ferenc és az irodalom. Utunk. 31(1976). 13(1430):1,4-5. Ld. még: Haladás és megmaradás. – 136-150; A helyzettudat változásai. – 45-58.

A haza iránti kötelesség dicsősége: 300. éve született II. Rákóczi Ferenc. Romániai Magyar Szó. A Tribuna României különszáma .(1976). június:9-10.

Adalékok a születése napját ülő Mikó Ervin historiográfiai felméréséhez. [Ütünk]. Utunk. 31(1976). 53:5-6. Ld. még: In: Bajor Andor: Ütünk. Utószó: Dávid Gyula. – Kolozsvár: Gloria Kiadó, 2000. – 358-360. – (Bajor Andor válogatott munkái. II).

Balogh Edgár teljes embersége. Igaz Szó. 24(1976). 9:191-192.

Berzsenyi s a fene fátumok. Utunk. 31(1976). 20:5. Ld. még: A helyzettudat változásai. – 122-129.

Változatok Apor Péter Metamorphosisára. 1: Irói realizmus a XVIII. században. A Hét. 7(1976). 29:8. Ld. még: Haladás és megmaradás. – 151-154; A helyzettudat változásai. – 59-62.

4. Szerkesztett munkák, előszók, utószók, forráskiadás

Beke György: Veress Sándor. Bevezető tanulmány: Benkő Samu. Bukarest: Politikai Könyvkiadó, 1976. - .4-11. – (Testamentum). Ld. még: A helyzettudat változásai. – 380-385.

Ormós Zsigmond: Szabadelmű levelek vagy democrat lapdacsok aristocrat görcs ellen. Függelék: George Cantacuzino levelei Ormós Zsigmondhoz. Közzéteszi, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Benkő Samu. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976. - 263 p.- (Téka). Ld. még: A helyzettudat változásai. Művelődéstörténeti dolgozatok. – 198-230.

Ismertetések 
  • Berenczki Károly: Tiszta emberség dokumentuma. = Hargita (Csíkszereda). 1976. okt.10.
  • Imreh István: Vallomás a reformerségről. = A Hét. 7(1976). 47:nov.19.
  • Mikó Imre: Szabademű levelek. = Utunk. 31(1976). 49:2.
  • T. Erdélyi Ilona: Ormós Zsigmond: Szabadelmű levelek vagy demokrat lapdacsok aristocrat görcs ellen. = Irodalomtörténeti Közlemények. 83(1979). 3:347-348.
  • Vekerdi László: = Tiszatáj. (Szeged). (1977). 2. sz.

II. Rákóczi Ferenc: Fejezetek a Vallomásokból. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Benkő Samu. Fordította Domján Elek. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976. – 276; 1 portré.

10. A Benkő Samuról szóló irodalom

Mikó Imre: Akik előttem jártak. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976. – 270-274.

Mikó Ervin: Látogatás Benkő Samunál a születésnap hullámhosszán. Utunk [Ütünk]. 31(1976). 53(1470):5-6. Ld. még: In: Bajor Andor: Ütünk. Utószó: Dávid Gyula. – Kolozsvár: Gloria Kiadó, 2000. –360-362. – (Bajor Andor válogatott munkái. II).

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék