újvári mária
Benkő Samu bibliográfia 1946-2009

 

       bibliográfiák  » Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
    év 1946 1947 1949 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1977-2005 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1989 1990 1991 1991-1994 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés
-   
  1993: 9 tétel lapozás: 1-9

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatomm

| könyvjelzőzöm


 


1. Önálló kötetek

A romániai magyar tudomány helyzete és az Erdélyi Múzeum-Egyesület feladatai: A szerző a tanulmányt az MTA Kutatás- és Szervezetelemző Intézet megbízásából készítette. Budapest: Felelős kiadó: Tolnai Márton, az MTA KSZI igazgatója, 1993. – 34. Ld. még: Romániai Magyar Szó: Szabad szombati melléklet. 21, 22, 23, 24, 25(1993).a és c. oldalak

Ismertetések 
  • Németh Júlia: Nemzetiség és önismeret. = Szabadság. 5(1993). jún. 16:5.

2. Tanulmányok

Az utolsó 70 év erdélyi magyar tudományossága. Magyar Tudomány. Új folyam. 38(1993). 2:222-231.

Kós Károly és az alku erkölcse. Valóság. 36(1993). 12:18-25. Ld. még: In: Új könyvműhely: ötéves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Szerkesztette Kozma Mária. – Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 1998. – 56-68.

Ismertetések 
  • Barabás István: [Kós Károly és az alku erkölcse]: Lapszemle. = A Hét. 25(1994). jan.14 :2.

3. Kisebb írások, cikkek

Jövőnkről van szó! In: Kollégiumi tükör. A Kolozsvári Református Kollégium Évkönyve. Kolozsvár: A református Egyház Misztótfalusi Sajtóközpontjának nyomdája, 1993. - 7-9.

Pataki József (1908-1993). Erdélyi Múzeum. 55(1993). 3-4:164:165.

Mitől kollégium a kolégyom? In: Erős várunk. 1557-1993. Kollégiumi emlékkönyv. Szerkesztette Nagy Pál. – Marosvásárhely: Custos Kiadó, 1993. - 136-140. Ld. még: Erdélyi Tükör. Kulturális magazin (Debrecen). 6(1994). 2:18-19.

„Ugyanazon célra több utak is vezetnek...”[Barátságok és ellentétek művelődésünk múltjában]. In: A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Szerkesztette Glatz Ferenc. – Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 1993. - 299-304. [Különnyomat: Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 1993.] Ld. még: Alkalmak és szavak. – 55-62.

5. Kritikák, ismertetések, beszédek

Baltahajításnyi kicsi táj kötőereje. [Imreh István- Pataki József: Kászonszéki krónika. 1650-1750. Európa Könyvkiadó – Kriterion Könyvkiadó, 1992. 370 lap.]. Erdélyi Múzeum. 55(1993). 1-2:105-107.

Gaál György. Az Erdélyi Tudományos Füzetek új sorozata. Helikon. 4(1993). 135:5.

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék