újvári mária
Benkő Samu bibliográfia 1946-2009

 

       bibliográfiák  » Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
    év 1946 1947 1949 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1977-2005 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1989 1990 1991 1991-1994 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés
-   
  1999: 15 tétel lapozás: 1-15

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatomm

| könyvjelzőzöm


 


2. Tanulmányok

A múltidéző titka. Az élmény és a biztos tudás. In: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége megbízásából szerkesztette Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy, Pozsony Ferenc. Kolozsvár: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 1999. - 7-17. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 245-254; Európai utas. 10(1999). 36:69-73. [Különnyomat is].

3. Kisebb írások, cikkek

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület szerepe a kolozsvári egyetemalapításban. In: [Százhuszonöt] 125 éves a kolozsvári egyetem. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatán 1997. november 21-én tartott emlékülés előadásai. Szerkesztette: Cseke Péter és Hauer Melinda. – Kolozsvár: Komp-Press Kiadó, 1999. – 21-23.

Bánffy Miklós a közéletben: A Bánffy Miklós születése 125. évfordulója alkalmával rendezett megemlékezésen Kolozsváron elhangzott előadás. Erdélyi Múzeum. 61(1999). 3-4: 44-47. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 152-157.

Bolyai János. In: Erdélyi Panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. Szerkesztette Jánosházy György. Kötet 2. – Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 1999. – 121-127. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 80-85.

Bölöni Farkas Sándor. In: Erdélyi Panteon. Művelődéstörténeti vázlatok. Szerkesztette Jánosházy György. Kötet 2.- Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 1999. - 95-103. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 48-54.

[Ezerkilencszázkilencvenkilenc] Az 1999. június 5-i [EME] közgyűlés iratai: Benkő Samu elnöki megnyitóbeszéde. Erdélyi Múzeum. 61(1999). 3-4:166-171.

Időszerű újraolvasnunk Széchenyi István írásait. In: Erdélyi Református Naptár a 2000. szökőévre. – Kolozsvár: Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület, 1999. - 183-184. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 38-40.

Kötődések Erdélyhez és az Erdélyi Múzeum-Egyesület. Limes: Komárom-Esztergom megyei tudományos szemle. 9(1996). 3:7-12. Ld. még: In: Kötődések Erdélyhez. Tanulmányok. Szerkesztette L. Balogh Béni. – Tatabánya: Alfadat-Press Kiadó, 1999. – 9-16. – (Limes-Könyv-Tár 2. kötet).

[Megnyitó beszéd]: Benkő Samu elnök megnyitó beszéde. In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi szakosztálya és a Csíki Székely Múzeum közös rendezésében tartott vándorgyűlés előadás-gyűjteménye – 1997. szeptember 12. – Csíkszereda: Erdélyi Múzeum-Egyesület; Csíki Székely Múzeum, 1999. - 7-9.

„Mindent a maga helyére illetni”. In: A közművelődés szűkülő (t)erei. Antológia a Művelődés 1976-1989-es évfolyamaiból. – Kolozsvár: Készült a Művelődés műhelyében. – 1999. - 96-99.

Sóhaj határok nélkül. 1998. október 22. Az Eckhardt Tibor Politikai Akadémia 98. vitaestje a határon túlra kényszerített magyarságról. In: A beilleszkedő nemzeti emlékezet. A Független Kisgazdapárt a kormányban. Szerkesztette Virágh Ferenc. – Budapest, 1999. - 56-70. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 178-190.

Transsilvania specialis: [Benkő József]. A Kriterion kiadásában megjelent könyv kolozsvári bemutatóján az EME-házban, 1999. június 14-én elhangzott előadás. Hitel. 12(1999). 8:72-74.

4. Szerkesztett munkák, előszók, utószók, forráskiadás

Muckenhaupt Erzsébet: A Csíksomlyói Ferences Könyvtár kincsei: könyvleletek 1980-1985. Előszó: Benkő Samu. Budapest-Kolozsvár: Balassi Kiadó; Polis Könyvkiadó, 1999. – 7-8. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 262-264.

7. Levelek

Benkő Samu levele Székely Jánoshoz. Kolozsvár, 1977. április 9. In: Egyedül. Székely János emlékezete. Válogatta, szerkesztette, összeállította Dávid Gyula és Szász László. – Budapest: Nap Kiadó, 1999. – p.130.

9B. Benkő Samu válaszol

A történelmi tudat szerepéről. In: Komoróczy György, Komoróczy Zsolt: Meg kell maradni! Beszélgetések írókkal, művészekkel, tudósokkal, politikusokkal, egyházi vezetőkkel, közéleti személyiségekkel. – Nagyvárad: Scripta Kiadó, 1999. – 18-21. Ld. még: Hargita Népe, 1994, június 11.

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék