újvári mária
Benkő Samu bibliográfia 1946-2009

 

       bibliográfiák  » Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
    év 1946 1947 1949 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1977-2005 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1989 1990 1991 1991-1994 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés
-   
  1992: 11 tétel lapozás: 1-11

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatomm

| könyvjelzőzöm


 


2. Tanulmányok

Az Erdélyi Tudományos Intézet. Valóság. 35(1992). 4:62-72.

Széchenyi eszméinek és cselekedeteinek korabeli erdélyi fogadtatása. Erdélyi Múzeum. 54(1992). 1-4:24-36.

3. Kisebb írások, cikkek

A legjobb emléket tömörítő testület. (Újsághír: Bolyai János születésének 190. évfordulóján emlékülést rendeztek hétfőn, december 14-én az Akadémián.). Magyar Nemzet. 55(1992). 297:6. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 92-94.

Hitkeresés évadján: A Magyarok III. Világtalálkozóján, 1992. augusztus 19-én elhangzott előadás. Világszövetség. (Bp.). 1(1992). 4:1. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 265-270.

Jókai Mór levelei Ormos Zsigmondnak. In: Jókai Mór levelezése 1876-1888. Összegyűjtötte és sajtó alá rendezte Győrffy Miklós. – Budapest: Argumentum Kiadó; Akadémiai Kiadó, 1992. – 474-475; 1032.

Szolgálni – szolgalelkűség nélkül. Elhangzott 1992. január 30-án a Farkasréti temetőben, dr. Hajdú Lajos, az ELTE jogtörténész professzora temetésén. Tiszatáj. 46(1992). 6:58.

4. Szerkesztett munkák, előszók, utószók, forráskiadás

Ha dalolni támad kedvem... 379 magyar dal. Összeállította: Kríza Kálmán. Előszó: Benkő Samu. Budapest: RealEX Kiadó Kft., 1992. – [old.sz. nélkül]. Ld. még: „Én is mennék, mennék, / Énekelni mennék”. In: Ha dalolni támad kedvem... Összeállította Kriza Kálmán. Az előszót Benkő Samu írta. – Budapest: Püski, 1997. – 3-4. [old.sz.nélkül].

5. Kritikák, ismertetések, beszédek

„Élni kell mindenütt, ahová vettetett az ember” [Köpeczi Béla: A bujdosó Rákóczi. Akadémiai Kiadó, Budapest 1991]. Erdélyi Múzeum. 54(1992). 1-4:166-168.

9B. Benkő Samu válaszol

Beszélgetés Benkő Samuval. Gerle János beszélgetése Benkő Samuval Kós Károlyról és az Erdélyi Múzeum Egyesületről. Országépítő. (1992). 1:61-64.

Jeles írásbelit szeretnénk. Benkő Sámuellel beszélget Solymosi Ottó. Ring. Közéleti, gazdasági, kulturális hetilap. 4(1992). 40:22-23.

10. A Benkő Samuról szóló irodalom

A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja. 1991. Szerkesztette Gerencsér Eszter. Budapest: MTA, 1992. – 159.

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék