újvári mária
Benkő Samu bibliográfia 1946-2009

 

       bibliográfiák  » Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
    év 1946 1947 1949 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1977-2005 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1989 1990 1991 1991-1994 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés
-   
  1977: 11 tétel lapozás: 1-11

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatomm

| könyvjelzőzöm


 


1. Önálló kötetek

Nicolae Bălcescu şi revoluţia din 1848 în Transilvania în istoriografia maghiară. [Társszerző: Kovács József]. In: Ţara Moţilor: studii, articole şi comunicări: volum îngrijit de Romulus Felea. Alba Iulia: Societatea de Ştiinţe Istorice şi Societatea de Ştiinţe Filologice din R.S.R. Filiala Alba Iulia. Subfiliala Abrud-Cîmpeni, 1977. - 75-81.

A helyzettudat változásai. Művelődéstörténeti dolgozatok. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977. – 446+2 p. Ld. még: Haladás és megmaradás. Művelődéstörténeti tanulmányok. – 103-110.

Ismertetések 
 • Balogh Edgár: A helyzettudat változásai. = Igaz Szó. 26(1978). 3:243-245.
 • Boránszky Jób László: Művelődéstörténet és magatartás. Benkő Samu: A helyzettudat változásai. = Új Írás. 18(1978). 11:109-112.
 • Imreh István: A változásformáló értelem. = Utunk. 33(1978). 8: 2.
 • Nagy Pál: Irodalom és történelem. = Vörös Zászló. [Marosvásárhely]. 30(1978). 65: 3.
 • Nagy Pál: Századok sodrában. = Előre. 32(1978). 9395: febr.1 oldalsz.
 • Német S. Katalin: Benkő Samu: A helyzettudat változásai. = Kortárs. 23(1979). 10:1669.
 • Poór János: Benkő Samu: A helyzettudat változásai. = Irodalomtörténeti Közlemények. 84(1980). 1:115-116.
 • Sebestyén Mihály: Egy fontos művelődéstörténeti könyv margójára: Helyzetfelmérés – helyzetvállalás. = A Hét. 9(1978). 13:7.
 • Széchenyi Ágnes: Benkő Samu: A helyzettudat változásai. = Kritika. (1978). 10:24.
 • Trócsányi Zsolt: Benkő Samu: A helyzettudat változásai. = Confessio. 2(1978). 4:125-126.
 • Újra kiadva: Balogh Edgár: Magyarok, románok, szlávok. 1986. p.248-252.
 • Vekerdi László: Benkő Samu két új könyvéről.[A helyzettudat változásai: = Tiszatáj. (1978). 6:74-78.

2. Tanulmányok

Göttinga, Gauss és Erdély. Korunk. 36(1977). 4:255-263. Ld. még: A helyzettudat változásai. – 130-148.

3. Kisebb írások, cikkek

Bolyai János eszmei hagyatéka. Emlékezés születésének 175. évfordulóján. Művelődés. 30(1977). 12: 24-25.

Búcsú Kós Károlytól. Tiszatáj. 31(1977). 10:95-96. Ld. még: In: Kós Károly: „Kőből, fából házat... igékből várat” (In memoriam Kós Károly 1883-1983). Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte és az utószót írta Sas Péter. – Budapest: Magvető Kiadó, 1983. - 255-259.

Vannak változhatatlan dolgok. [Kós Károly halála alkalmával]. A Hét. 8(1977). szept. 2.

Mikó Imre testamentuma. Utunk. 32(1977). 12:2.

4. Szerkesztett munkák, előszók, utószók, forráskiadás

Revoluţia de la 1848-1849. Vol.1- 7. Sub redacţia Ştefan Pascu, Victor Cheresteşiu. Bucureşti: Editura Academiei R.S.R., 1977. . /Vol.1: 2 martie-12 aprilie 1848: Colectivul de elaborare a volumului: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, etc. – 1977. - LXXI,512. – (Acad. de Ştiinţe Sociale şi Politice a RSR. Inst. de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca). [A cím orosz és angol nyelven is.]; Vol. 2: Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române. C. Transilvania. 12-29 aprilie 1848. Colectivul de elaborare a volumului: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, etc. – 1979. – LXI,478. – (Acad. de Ştiinte Sociale şi Politice a RSR. Inst. de Istorie si Arheologie Cluj-Napoca). [A cím orosz és angol nyelven is.]; Vol. 3: Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române. Sub redacţia Ştefan Pascu: 30 aprilire – 14 mai 1848. colectivul de autori al volumului: V. Cheresteşiu, S. Benkő, L. Botezan, etc. – 1982. –LXXXIII,607. – (Acad. de Ştiinte Sociale şi Politice a RSR. Inst. de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca). [A cím orosz és angol nyelven is.]; Vol. 4: 14 – 25 mai 1848: Colectivul de autori: V. Cheresteşiu, S. Benkő, L. Botezan etc. – 1988. – XLVIII,600. – (Acad. de Ştiinţe Sociale şi Politice a RSR. Inst. de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca). [A cím orosz és angol nyelven is.]; Vol. 5: 26 mai – 4 iunie 1848. Colectivul de autori: S. Benkő, L. Botezan, A. Egyed, etc. – Editura Acedemiei Române, 1992. – XXX,574.- (Acad. Româna. Inst. de Istorie Cluj-Napoca). [A cím angol és francia nyelven is.]; Vol. 6: Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările Române. C. Transilvania. 5 – 16 iunie 1848. Sub redacţia: colectivul de specialitate de cadrul Inst. de Istorie din Cluj-Napoca. Cu o introducere de Camil Mureşanu. Colectivul de redacţie: S. Benkő, M. Bodor, L. Botezan etc. – 1998. – LXXIX,624.- (Acad. Româna. Inst.de Istorie Cluj-Napoca). [A cím orosz és magyar nyelven is.]; Vol. 7: 17 – 26 iunie 1848. Vol. Întocmit de M. Bodor, L. Botezan, G. Neamţu, etc. Au colaborat: V. Rus, S. Benkő, Á. Egyed etc. – 2005. – XCIII,745. – (Academia Rom. Inst. de istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca). [A cím angol és francia nyelven is.]/

9A. Interjúk - Benkő Samu kérdez

Beszélgetés Kós Károllyal a sakkfiguráiról. Kérdez: Benkő Samu. Utunk. 32(1977). 21:3. Ld. még: Beszélgetés a sakkfiguráiról. Kortársak Kós Károlyról. In: Kós Károly: „Kőből, fából házat... igékből várat” (In memoriam Kós Károly 1883-1983). Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte és az utószót írta Sas Péter. – Budapest: Magvető Kiadó, 1983. - 240-251.

Őszi beszélgetés Erdély köveiről [Kós Károllyal]. In: Utunk Évkönyv. – Kolozsvár: 1977. – 119-125.

A közügyekről. Utolsó beszélgetés [Kós Károllyal]. Utunk. 32(1977). szept.2.

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék