újvári mária
Benkő Samu bibliográfia 1946-2009

 

       bibliográfiák  » Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
    év 1946 1947 1949 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1977-2005 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1989 1990 1991 1991-1994 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés
-   
  1998: 15 tétel lapozás: 1-15

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatomm

| könyvjelzőzöm


 


2. Tanulmányok

Adalék az 1848-44-es Román Nemzeti Bizottság (Comitetul Naţiunii Române) történetéhez. Europa. Balcanica-Danubia-Carpatica. Annales. Cultura-Historia-Philologica. 3. Főszerkesztő Miskolczy Ambrus. – Budapest: ELTE. Bölcsészettudományi Kar. Román Filológiai Tanszék, 1998. – 274-285.

Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület nagy korszaka és Szász Pál szervező tálentuma. In: Szabó István emlékkönyv. Kovács Ágnes közreműködésével szerkesztette: Rácz István. – Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998. – 337-352. Ld. még: Magyar Közélet 2(1998). 11:4-7; 2/3(1998/1999). 12 dec./1 jan.:4-7; Alkalmak és szavak. – 134-151.

Istorie şi utopie. Planurile lui János Bolyai de organizare a vieţii ştiinţifice. In: In honorem Paul Cernovodeanu. Violeta Barbu edita. – Bucureşti: Editura Kriterion, 1998. - 249-253. – (Academia Română. Institutul de istorie „Nicolae Iorga”). [Különnyomat: Bucureşti: Editura Kriterion, 1998.]

Veszedelem az Őrhegy tövében 1657-ben. Dipsei Szabó István nagyenyedi krónikája. In: R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére. Szerkesztette Tusor Péter. – Budapest: Kiadja az ELTE Bölcsészettudományi Kara, 1998. - 290-298. [Különnyomat is].

3. Kisebb írások, cikkek

A Magyar Örökség kitüntetettjei. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem öngyilkosságba kergetett professzorai: Szabédi László, Csendes Zoltán. Magyar Nemzet. 61(1998). 144:11. Ld. még: Szabadság. 10(1998). jún.20:3; Magyar Örökség: Laudációk könyve 1995-1999. - 250-252; Alkalmak és szavak. – 336-338.

Bolyai János és a magyar tudományegyetemek. Barbarizmus és zsenialitás. Elhangzott 1998. szeptember 7-én Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen a szerző „doctor honoris causa” címmel való kitüntetése alkalmából. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 86-91. Hitel. 11(1998). 12:74-78.

Emlék Erdélyből. História. 20(1998). 3:29.

[Ezerkilencszázkilencvennyolc] Az 1998. április 25-i [EME] közgyűlés iratai: Benkő Samu elnöki megnyitóbeszéde. Erdélyi Múzeum. 60(1998). 3-4:112-116.

Fülöp Géza (1928-1998). Erdélyi Múzeum. 60(1998). 3-4:98-99. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 385-386.

Kőhalomtól Váradig. Búcsú László Gyulától. Új Horizont. 26(1998). 45:5-6. Ld. még: Szabadság. 10(1998). 18:2; Alkalmak és szavak. – 377-379.

Mátyás király mai üzenete. Megemlékezés Mátyás királlyá választásának ötszáznegyvenedik évfordulóján a Budavári Nagyboldogasszony-templomban. Hitel. 11(1998). 4:85-88. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 13-17.

4. Szerkesztett munkák, előszók, utószók, forráskiadás

Lectori salutem. In: Gazda Klára, Haáz Sándor: Székelyek ünneplőben. Színek és formák a székelyföldi népviseletben. Előszó: Benkő Samu. Budapest: Planétás Kiadó, 1998. – 5-6. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 264-266.

9B. Benkő Samu válaszol

„Megmaradtam erdélyi gyalogosnak”. Benkő Samu művelődéstörténésszel beszélget Gergely Zsuzsa. Székelyföld (Csíkszereda). (1998). február Ld. még: Academica Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi tudósokkal. Szerkesztette: Mirk Szidonia Kata. – Csíkszereda: Hargita Kiadóhivatal, 2007. – 51-62.

10. A Benkő Samuról szóló irodalom

Benkő Samu [önmagáról]: Huszonnyolcasok – hetvenévesek. Helikon. 9(1998). 8/262:2-3.

Egyed Ákos: Benkő Samu hetvenéves. Helikon. 9(1998). 5/259:112.

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék