újvári mária
Benkő Samu bibliográfia 1946-2009

 

       bibliográfiák  » Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
    év 1946 1947 1949 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1977-2005 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1989 1990 1991 1991-1994 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés
-   
  1978: 13 tétel lapozás: 1-13

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatomm

| könyvjelzőzöm


 


1. Önálló kötetek

„A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni”: Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal. Kós Károly rajzaival és metszeteivel. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978. – 148.; 6 fénykép

Ismertetések 
 • Ambrus Lajos: Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal. = Életünk (Szombathely). 16(1979). 3:215-217.
 • Bálint Tibor: A legszebb élet (az író Zsebtükör rovatában). = Igazság. 40(1979). 32:2.
 • Balogh Ödön: = Napló (Veszprém). (1979). 5:jún. 19.
 • Borbély S. Mária: Vallomások egy gazdag életről. = Bányavidéki Fáklya. 21(1978). 3708:dec.16.
 • Bori Imre: = 7 Nap (Szabadka). 34(1979). 10: 16. márc.9.
 • Czine Mihály: „A legszebb élet”...- Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal. = Forrás. 11(1979). 6:80-82.
 • Cseke Péter: Kós-idéző. = Falvak Dolgozó Népe. II. sorozat. 33(1978). 1543:dec.12.
 • Csire Gabriella: A legszebb élet. = Előre. 33(1979). márc.14.
 • Csorba Csaba: = Valóság. 22(1979). 5:105-108.
 • Dési Ábel: Egy igazi élet. = 7 Nap (Szabadka). (1979). nov.9:16.
 • Drescher Attila: = Tolna Megyei Népújság. (Szekszárd). (1979). máj. 15 u.
 • Entz Géza: Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal. = Műemlékvédelem. 23(1979). 2. sz.
 • G[álfalvi]Z[solt]: „Kell a jó, a szép könyv”. = A Hét. 9(1978). 50:dec.15
 • Gábor Dénes: A könyvművész. = Könyvtáros. [A Művelődés melléklete]. (1979). 2:28-29.
 • Homoródi József: = Dolgozók Lapja (Tatabánya). (1979). 4:jún.7.
 • Huszár Sándor: Kós Károly titka. = A Hét. 9(1978). 50:dec.15.
 • Kocsis L. Mihály: = Magyar Ifjúság. 24(1980). 17:39.
 • Lenkey István: = Református Egyház. (1979). 4:94-95.
 • M.J.: A legszebb élet, amit el tudtam magamnak képzelni. Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal. Bukarest., 1978, Kriterion Könyvkiadó, 21.200 példány. = Könyvtáros. [A Művelődés melléklete]. (1979). 2:27.
 • Pomogáts Béla: = Irodalomtörténeti Közlemények. 84(1980). 4. sz.
 • Ua. = Üzenet. 10. évf. 4:222-223; 523-524.
 • Sz. Á.: = Kritika. (1979). 12:38.
 • Szakolczay Lajos: A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni. = Magyar Nemzet. (1979). márc. 25.
 • Ua: Hungarológiai Értesítő. 2(1980). 24.
 • Szász László: Természetes emberi méret. = Könyvtáros: [A Művelődés melléklete]. (1979). 2:27-28.
 • Tóth Béla: = Alföld. 30(1979). 6:80-83.
 • Tömösi Endre: = Brassói Lapok. 11(1979). 1:4.
 • V.M.: „A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni.” =Békésmegyei Hírlap. (1979). febr.
 • Vekerdi László: A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni: Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal. = Tiszatáj. 33(1979). 4:98-100.

Apa és fiú. Bolyai-tanulmányok. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1978. – 395. – (Elvek és utak).

Ismertetések 
 • Sarlóska Ernő dr.: Gondolatok Benkő Samu könyvéről. = Természet Világa. 109(1978). 11:504.
 • Vekerdi László: Benkő Samu két könyvéről. [Apa és fiú]. = Tiszatáj. 32(1978). 6:74-78.
 • Vekerdi László: Benkő Samu: Apa és fiú: Bolyai-tanulmányok. Bp. 1978. Magvető K. 393. l.
 • (Elvek és utak). = Irodalomkritikai Közlemények. (1979). 3:334-336.

3. Kisebb írások, cikkek

Jegyzet [a Kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Protestáns teológiai Intézet avatta doktorrá Henk van de Graaf fiatal holland tudóst]. Utunk. 23(1978). 25 sz. jún. 23. Ld. még: G. Henk van de Graaf: A németalföldi akadémiák és az erdélyi protestantizmus a XVIII. században 1690-1795. - [Kolozsvár]: Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet, 1979. = Korunk. 39(1980). 9:699-702; Őrszavak. – 317-324.

„... mindent a maga helyére illetni”. Művelődés. 21(1978). 2:46-48. Ld. még: „Mindent a maga helyére illetni”. In: A közművelődés szűkülő (t)erei: Antológia a Művelődés 1976-1989-es évfolyamaiból. – Kolozsvár: Készült a Művelődés műhelyében. – 1999. - 96-99; Monológ alkonyatban. – 81-92.

4. Szerkesztett munkák, előszók, utószók, forráskiadás

Eötvös József: Magyarország 1514-ben. Kötet 1-2. Az utószót Benkő Samu írta. Bukarest: Kriterion, 1978. – 342+374. Ld. még: Őrszavak. – 265-277.

5. Kritikák, ismertetések, beszédek

A lakott terület szelleme, azaz genius loci. [Mikó Imre: A csendes Petőfi utca]. Utunk. 33(1978). 50:2. Ld. még: Őrszavak. – 367-370.

Bábolna történelmi igazsága. [Demény Lajos. Paraszttábor Bábolnán. Együtt a hűbéri kizsákmányolás ellen. Politikai Könyvkiadó, Testamentum-sorozat. Bukarest, 1977]. Előre. 32(1978). 9378:2. Ld. még: Őrszavak. – 301-304.

[Keresztúry Dezső: Így élt Arany János. 2. kiad.]. Utunk. 33(1978). 49:dec.8.

9B. Benkő Samu válaszol

Beke György: Értelmiségi tudatunk építője: Benkő Samu ötvenéves. A Hét. 9(1978). 9:7.

„Televény, amelyből itt kultúra termett”. Munkatársunk [Murádin Jenő] kérdéseire válaszol Benkő Samu. Igazság. 39(1978). 72:4.

10. A Benkő Samuról szóló irodalom

Bajor Andor: Benkő Samu 50 éves. Igaz Szó. 26(1978). 2:167-168.

Dávid Gyula: Az ötvenedik – és az utána következők. Utunk. 33(1978). 8:2.

Enciclopedia istoriografiei româneşti. Coordonator ştiinţific: Ştefan Ştefănescu. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978. – 54.

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék