újvári mária
Benkő Samu bibliográfia 1946-2009

 

       bibliográfiák  » Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
    év 1946 1947 1949 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1977-2005 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1989 1990 1991 1991-1994 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés
-   
  1995: 13 tétel lapozás: 1-13

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatomm

| könyvjelzőzöm


 


3. Kisebb írások, cikkek

A civil szféra és a művelődés önszerveződési lehetőségei. A Hét. 26(1995). 45-48:1,2.

A magyar civil szféra művelődéssel kapcsolatos önszerveződési lehetőségei. In: Alapítványok jegyzéke. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Egyeztető Tanácsa elnökének felkérésére elhangzott felszólalás az 1995. november 4-én tartott ülése. 2. kiad. - Illyefalva: Kiadja a KIDA és a Bölöni Farkas Sándor Alapítvány, 1995. – 7-10.

Az Áronok katolicizmusának 16–17. századi gyökerei. 1–2. Keresztény Szó. 6(1995). 6:20-22; 7:18- 20. Ld. még: In: Europa. Balcanica – Danubiana – Carpathica. Annales. Cultura – Historia – Philologica. Főszerkesztő: Miskolczy Ambrus. 2/A. – Budapest: ELTE. Bölcsészettudományi Kar. Román Filológiai Tanszék, 1995. – 268-281.

Benkő Samu záróbeszéde az EME 1994. március 19-i közgyűlésen. Erdélyi Múzeum. 57(1995). 3-4:165-167.

Biró József emlékére. Partium. 2(1995). 1:7.

[Deák Ferenc születésnapjára]. In: Deák Ferenc hatvanéves: a Kriterion Könyvkiadó munkatársai e rendhagyó emlékmappával köszöntik könyvművészetünk vezető személyiségét, Deák Ferenc grafikusművészt hatvanadik születésnapján. – Kolozsvár: A Református Egyház Misztótfalusi Sajtóközpontja, 1995. – 9-10 sztlan.

[Ezerkilencszázkilencvenöt] Az 1995. május 20-i [EME] közgyűlés iratai. Benkő Samu elnöki megnyitó beszéde. Erdélyi Múzeum. 57(1995). 3-4:183-185.

Három professzor és a kolozsvári magyar egyetem megőrzése. Helikon. 6(1995). 15:1-4.

Marosvásárhely és Kós Károly. Művelődés. 46(1994). 4:40-42.. Ld. még: In: Kós Károly egyetemessége felé. Tanulmányok, cikkek, emlékezések, levelek és dokumentumok. Az anyagot összegyűjtötte Finna Géza. Előszót írta Mészáros József. – Marosvásárhely: Nyomta a Custos Kiadó kft., 1995. – 19-24; In: Kós Károly egyetemessége. Tanulmányok, emlékezések, levelek és dokumentumok. Szerkesztette és az előszót írta: Mészáros József. 2., javított, bővített kiad. – Kolozsvár: Tinivár, 1996. – 21-31.

Sorsunknak engedelmeskedni vagyunk teremtve. In: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület budapesti bemutatkozása 1995. január 26. – Budapest: MTA Kutatás- és Szervezetelemző Intézet kiadása, 1995. – 4-7.

Tudományosan kimunkált művelődéspolitika. [Elnöki megnyitó beszéd az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1995. május 20.-án megtartott rendes évi közgyűlésén]. A Hét. 26(1995). 25.-26.: 1,4.

5. Kritikák, ismertetések, beszédek

Fülep Lajos levelezése. Szerkesztette, a jegyzeteket és a mutatókat összeállította F. Csanak Dóra. Kötet 1-3. – Bp.: MTA Művészettörténeti Kutató Intézete, 1990-1995.-440 lap,+32 lap műmelléklet; 632 lap+20 lap műmelléklet; 712 lap+16 lap műmelléklet. Erdélyi Múzeum. 57(1995). 3-4:178-181. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 303-314.

9B. Benkő Samu válaszol

Töretlen hittel. (Benkő Samuval beszélget Aniszi Kálmán). Hitel. 8(1995). 10:61-65. Ld. még: In: Aniszi Kálmán: Mintha már virradna. (Feljegyzések nehéz időkről). – Budapest, 2000. – 13-19; Alkalmak és szavak. – 301-306.

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék