újvári mária
Benkő Samu bibliográfia 1946-2009

 

       bibliográfiák  » Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
    év 1946 1947 1949 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1977-2005 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1989 1990 1991 1991-1994 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés
-   
  1994: 18 tétel lapozás: 1-18

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatomm

| könyvjelzőzöm


 


2. Tanulmányok

Education, culture and the arts [in] Transylvania. The Hungarian Quarterly. 35(1994). 133:72-82. Ld. magyarul: Erdély magyar művelődésének sajátosságai. In: Újrakezdések. Tanulmányok, előadások, beszélgetések, búcsúztatások 1990-1995. Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1996. – 16-38.

Kísérletek a politika illemszabályainak kidolgozására a reformkori Erdélyben. In: Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. században Magyarországon. Tanulmányok Szabad György 70. születésnapjára. Szerkesztette: Orosz István, Pölöskei Ferenc Dobszay Tamás közreműködésével. – Budapest: Korona Kiadó, 1994. – 141-156. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 63-79.

Kossuth történetfilozófiájának néhány sajátossága. In: Emlékezés Kossuth Lajosra Erdélyben 1994-ben. Kiss András, Csetri Elek, Orosz István, Egyed Ákos, Pölöskei Ferenc, Imreh István, Benkő Samu előadásai. – Kolozsvár: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 1994. – 58-63. – (Erdélyi Tudományos Füzetek. 219). Ld. még: Debreceni Szemle. Új folyam. 2(1994). 2:214-219.

3. Kisebb írások, cikkek

A közvetítő. A 70 éves Vekerdi Lászlóról. Kortárs. 38(1994). 7:89-91. Ld. még: Alkalmak és szavak. – 255-258.

Apró jelenségek nagy tanulságai. Keresztény Szó. Romániai magyar katolikus havilap. 5(1994). 3:13-15.

Az EMGE 150 éves tevékenysége az erdélyi mezőgazdaság szolgálatában. Hargita Népe (Csíkszereda). (1994). :3.

Búcsú Benda Kálmántól. Elhangzott a Farkasréti temetőben, 1994. március 18-án. Valóság. 37(1994). 5:1-2. Ld. még: In: Magyar Örökség. Laudációk könyve 1995-1999. – 470-473; Confessio. 14(2000). 4:77-79; Alkalmak és szavak. – 341-344; Újrakezdések. – 380-382.

Culturi naţionale tolerante. Cumpăna. Antologia revistei de cultură Korunk: Antologia a fost redactată de: Kántor Lajos, Salat Levente. 1(1994). 103-106.

Kakasszó és történelem. Előadás, mely elhangzott Kossuth Lajos halálának 100. évfordulója alkalmából, a Temesvári Magyar Színházban 1994 március 14.-én tartott ünnepi megemlékezésen. Temesvári Új Szó. 6(1994). 1075:1,3.

Nagyúr, kapás, mind egy rakás. Bánffy Miklós: Erdélyi történet. Kortárs. 38(1994). 8:71-79. Ld. még: Újrakezdések. – 137-153.

5. Kritikák, ismertetések, beszédek

Hermányi Dienes József, az EME klasszikusa. Hermányi Dienes József Szépprózai munkái. Sajtó alá rendezte, az előszót és jegyzeteket írta S. Sárdi Margit. Régi Magyar Prózai Emlékek. Szerkeszti: Tarnai Andor. 9. kötet. Akadémiai Kiadó – Balassi Kiadó. Bp. 1992. 724 lap. Erdélyi Múzeum. 56(1994). 3-4:98-99. Ld még: Monológ alkonyatban. – 290-293.

Iskolatörténet-írásunk új ösvényén. Róth Edit: Százéves az állami kő- és agyagipari szakiskola. Fejezetek Székelyudvarhely ipari szakoktatásának múltjából. Készült Székelyudvarhelyen az INFOPRESS Rt.-nél [1993]. 118 lap. Erdélyi Múzeum. 56(1994) 1-2:154-155. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 299-302.

9B. Benkő Samu válaszol

A történelmi tudat szerepéről. Beszélgetés Benkő Samu akadémikussal. [Kérdez:] Komoróczy György. Hargita Népe. (Csíkszereda). 6(1994). 114(1147):3.

10. A Benkő Samuról szóló irodalom

A magyar kormány támogatja a határon túli magyarság civil társadalmának önszerveződését. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület székhelyén adták át Benkő Samu művelődéstörténésznek az egyetemes magyar tudomány értékeinek gyarapításáért a Magyar Köztársaság érdemrendjének középkeresztjét. Szabadság. 6(1994). 64:1. [Téves fényképaláírás].

Beke György: Benkő Samu szülőföldje. Háromszék. (Sepsiszentgyörgy). (1994). febr.19:4. Ld. még: Magyar Élet. 11(1994). 3-4:95-96.

(kormos): Déry Tibor-jutalom – írónak, költőnek, műfordítónak. Magyar Nemzet. (1994). okt.20.

T.T.: A Nagy Imre örökség eligazít. [Tudósítás a Nagy Imre-emlékplakett átadása alkalmával]. Új Magyarország. 4(1994). 139:4.

Új Magyar Irodalmi Lexikon. I. A-Gy. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. – 196.

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék