újvári mária
Benkő Samu bibliográfia 1946-2009

 

       bibliográfiák  » Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
    év 1946 1947 1949 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1977-2005 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1989 1990 1991 1991-1994 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés
-   
  2002: 19 tétel lapozás: 1-19

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatomm

| könyvjelzőzöm


 


1. Önálló kötetek

Alkalmak és szavak. Tanulmányok, előadások, beszélgetések, vallomások, búcsúztatások. Kolozsvár: Polis Kiadó, 2002. – 416.

Bolyai János vallomásai. Előszóval és függelékkel kiegészített negyedik kiadás. Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2002. – 280. – (Mundus – Új irodalom).

Ismertetések 
  • Kálmán Attila: Bolyai János vallomásai: Tisztelet Benkő Samunak. = Új Horizont (Veszprém). (2003). 5:119-121.

2. Tanulmányok

Az Erdélyi Gazdasági Egyesület nagy korszaka és Szász Pál szervező talentuma. In: Évek az ezerszázból. Kortárs erdélyi történészek. Szerkesztők: Dávid Gyula, Veress Zoltán. – Stockholm: EKE; Föreningen Transsylvanska Bokvänner, 2002. – 306-325.

Az erdélyi magyarság Magyarország-képének változásai. In: Magyarország és a magyar kisebbségek (Történeti és mai tendenciák). A kötet az MTA Kisebbségkutató Műhely által 1998. október 15-én, Gödöllőn rendezett „Magyarország és a magyar kisebbségek kapcsolatrendszere: történeti és mai tendenciák” című tudományos konferencia előadásainak anyagát tartalmazza. Programvezető Szarka László. –Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2002. – 57-63. – (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok. Kisebbségkutatás).

Hitbizománytól államosításig. In: Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára 1802-2002. Szerkesztette: Deé Nagy Anikó, Sebestyén-Spielmann Mihály, Vakarcs Szilárd. – Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 2002. - 58-88. – (Teleki Téka Alapítvány Basel-Marosvásárhely). Ld. még: Monológ alkonyatban. – 165-207.

Ismertetések 
  • Bodolai Gyöngyi; Lokodi Imre: Telekiek. = Népújság. 54(2002). okt.15:7-8.
  • Lokodi Imre: Teleki Téka: dokumentumok, katalógusok, reprezentatív emlékkönyv. = Népújság. 54(2002). okt.14.

3. Kisebb írások, cikkek

A klímateremtő igyekezet dicsérete. A Kriterion Alapítvány kuratóriuma a Kriterion Koszorút 2001-ben Imreh István történésznek, nyugalmazott egyetemi tanárnak, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjának ítélte. Laudációt Benkő Samu akadémikus, művelődéstörténész, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke mondott. A Hét. 32(2002). 1:3. Ld. még: Monológ alkonyatban. –114-118.

A tanár úr a pálya elején. In: Távlatok. Nyelv- és irodalomtudományi tanulmányok Antal Árpád professzor tiszteletére. Szerkesztette Egyed Emese. – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 2002. - 6-11. Ld még: Monológ alkonyatban. – 137-143.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület tisztújító közgyűlésének jegyzőkönyve. 2002. március 2. Benkő Samu üdvözli az egybegyűlteket; Benkő Samu záróbeszéde. Erdélyi Múzeum. 64(2002). 3-4:171-179.

Benkő Samu javaslata a Korunk ankétra. Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról. In: A teremtmények arca: a huszadik század legszebb magyar versei. A Korunk ankétja. Szerkesztette: Balázs Imre József és Kántor Lajos. – Kolozsvár: Korunk Baráti Társaság; Komp-Press Kiadó, 2002. – 205.

Bolyai János az erdélyi panteonban. In: Bolyai –emlékkönyv Bolyai János születésének 200 éves évfordulójára: szerkesztette: Puskás Ferenc, Tibád Zoltán. – Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2002. - 72-77.

Csillag a magyar tudomány egén. Korunk. 3/13(2002). 11:10-15. Ld. még: In: Erdélyről Európában mítosztalanul. – Kolozsvár: Korunk Baráti Társaság. Komp-Press Kiadó, 2003. – 109-114.

Kévekötők dicsérete: Ünnepi köszöntő a határon túli magyarság nevében a Duna Televizió jubileumi ünnepségén 2002. december 18-án Budapesten a Kongresszusi Központban. Duna Hírek. (2002). 3:6-7. Ld. még: Monológ alkonyatban. – 271-273.

The Bolyai’s and the*-s. In: János Bolyai Conference on Hyperbolic Geometry: to commemorate the 200th anniversary of the birth of the world famous Hungarian geometer János Bolyai 8-12 July, 2002, Budapest, Hungary. Abstracts. – Budapest: Oktatási Minisztérium, 2002.- 160-161.

4. Szerkesztett munkák, előszók, utószók, forráskiadás

Bolyai [Emlékkönyv]. Születésének 200. évfordulójára. Székely János, Farkas Árpád, Magyari Lajos, Páskándi Géza, Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladás, Mandics György és M. Veress Zsuzsanna versei. Siklódy Ferenc grafikáival, Benkő Samu előszavával. Kolozsvár: Polis Könyvkiadó, 2002. - 60.

Libellus pictus azaz képekkel írott könyvecskéje Jeles Házaknak. Cseh Gusztáv rézkarcai. Benkő Samu bevezetőjével. K. Jakab Antal képeket kísérő szövegével. Kolozsvár: Korunk Baráti Társaság. Komp-Press Kiadó, 2002. – 128. – (Cseh Gusztáv pátriája)

Megrajzolt pátria: Cseh Gusztáv grafikái. Benkő Samu bevezetőjével, Kántor Lajos tanulmányával. Kolozsvár: Korunk Baráti Társaság: Komp-Press Kiadó, 2002.-96.- (Cseh Gusztáv Pátriája).

Pantheon avagy képes csarnoka Hatvan Főembernek. Cseh Gusztáv rézkarcai. Benkő Samu bevezetőjével. K. Jakab Antal képeket kísérő szövegével. Kolozsvár: Korunk Baráti Társaság. Komp-Press Kiadó, 2002. – 128.- (Cseh Gusztáv pátriája).

9B. Benkő Samu válaszol

Szulovszky János: Elszánt munkálkodók: Benkő Samu az Erdélyi Múzeum-Egyesületről. Heti Válasz. (Bp.). 2(2002). 5:56.

10. A Benkő Samuról szóló irodalom

[Kitüntetés a Magyar Művészeti Akadémián]: Részletek Sára Sándor előterjesztéséből és a kitüntetett önéletírásából. In: Az első tíz év. A Magyar Művészeti Akadémia emlékkönyve 1992-2002. Szerkesztő: Kováts Flórián és Nagy Franciska. – Budapest, 2002. - 91.

további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Gáll Ernő életmű-bibliográfiája
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék